Ervenconsulent

De ervenconsulent geeft een specialistisch en vooral praktisch advies op maat. Als onafhankelijk en deskundig adviseur werken ervenconsulenten in heel Nederland. De ervenconsulent is een initiatief van Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland. 

Erven veranderen in hoog tempo 

Schaalvergroting, biodiversiteit, circulair ondernemen, de energietransitie, functieverandering, nieuwe stalvormen, vrijkomende agrarische bebouwing. Al deze ontwikkelingen hebben effect op erf en landschap. De ervenconsulenten helpen u een balans te vinden tussen de eisen die een gezonde bedrijfsvoering stelt en de mogelijkheden van erf en omringende ruimte.

Alle denkbare deskundigheid

Bij veranderingen op uw erf wilt u een zo snel mogelijk te doorlopen proces. Onze ervenconsulenten bieden u deze voordelen. Zij adviseren in nauw overleg met hun welstands- en monumentencollega's en hebben goede contacten met ambtenaren bij gemeenten, waterschappen en provincies.

neem contact op met een ervenconsulent bij u in de buurt

 

Log